Tietosuojaseloste

Kattoenergian tietosuojaseloste
EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Kattoenergia
Y-tunnus: 3231581-6
Osoite: Hiltusentie 20, 90620 Oulu
Puhelin: 050 340 5100
Sähköposti: info@kattoenergia.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Jouni Kaasinen
Osoite: Hiltusentie 20, 90620 Oulu

3. Rekisterin nimi
Kattoenergian asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään lain, sopimuksen tai viranomaisen määräyksen määrittelemien
velvollisuuksien täyttämiseksi.
Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, tilausten, laskutuksen, takuuseen liittyvien
asioiden hoitamiseen ja muuhun asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden
yhteydessä, asiakasviestinnässä, markkinoinnissa, referenssilistaan, liiketoiminnan
kehittämiseen ja analysointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero,
sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista sekä niiden muutoksista,
asiakaspalautetiedot, laskutus- ja rahoitussopimustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään yhteydenottolomakkeilla lähetetyistä viesteistä sekä sähköpostitse
ja puhelimitse tai sopimuksista, messuilta ja muista asiakastapaamisista ja
markkinointiarpajaisten ja kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta muille tahoille, ellei lainsäädäntö tai viranomaismääräys siihen velvoita.


8. Tietojen säilyttäminen rekisterissä
Henkilötietoja säilytetään rekisterissä 12 kk ajan, minkä jälkeen ne poistuvat rekisteristä.
Pyydettäessä tietosi voidaan poistaa aikaisemmin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.